Kaliteyi bir bütün olarak görüp, tüm süreçlerde Kaliteli bir hizmet anlayışını ortaya koyarak, kaliteli ürün, hızlı hizmet, sürekli müşteri memnuniyeti ve güvenli çalışma ortamı yaratmak varoluş amacını ortaya koymaktadır.


  • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedeflerini müşteri şartlarına uygun olarak belirlenmesi, duyurulması ve gelişime açık alanlarının tespit edilmesi, verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirme, raporlama ve sürekli iyileştirme
  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
  • Sürekli gelişim yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, yeni teknolojilerin, kalite tekniklerinin araştırıp uygulanması
  • Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak verimliliğimizin arttırılması,
  • En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler tasarlayıp üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliğin sağlanması
  • Tedarikçilerimizle açıklık ve güvenirlilik temelleri üzerinde çalışılması.
  • Personelimizin eğitilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sürekliliğinin sağlanılması.
  • Satış gelirlerimizi, işgücü verimliliklerimizi ve kazancımızı arttırarak yeni istihdam alanlarının yaratılması

Yorumlar (0)

Yorum yaz