Firmamız ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretir.


  • Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak,
  • Atıkları minimuma indirmek ve kaynağında azaltmak, enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katılmak ve katkıda bulunmak,
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlarımıza, çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymak,
  • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacı ile tüm üretim safhalarında doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,
  • Uygun üretim, temiz işletme, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,
  • Eğitimler ile çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklar kazandırmak,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularını da yerine getirmek sureti ile çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek,
  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.

Yorumlar (0)

Yorum yaz