Boğaziçi Örme tüm çalışanları ve paydaşları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamayı en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir.

  • İş yerinde çalışan tüm personellerin İş Yasası, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı konularındaki yasal mevzuat kapsamında iş yerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,
  • Üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve iş yerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturmak, sonuçları izlemek, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye almak
  • Çalışanlarımızın kaza risklerini, meslek hastalıklarını, iş görememezliklerinden doğacak kayıpları en az seviye indirmek ve bunlar hakkında önleyici tedbirleri zamanında almak
  • Tüm çalışanlarımızın, stajyerlerimizin yada ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak adına sürekli eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için en uygun ekipman ve teknolojiler kullanmak

Yorumlar (0)

Yorum yaz