İplik ihracatımız 2021 yılı Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 23 artarak 195 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 68 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %34,7’dir. 2021 yılı Ocak ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %2 oranında gerileme kaydetmiştir.

%34,5 payı ile iplik ihracatındaki en büyük 2. alt ürün grubu olan pamuk ipliği ihracatı ise 2021 yılı Ocak döneminde %49,5 oranında artarak 67 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız

2021 yılı Ocak döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 18 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2021 yılı Ocak ayında %3,1 oranında azalmıştır. 2021 yılı Ocak döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Portekiz ve ABD’dir. İplik ihracatımızda %48,4 oranında paya sahip olan AB (27) ülkelerine bakıldığında 2021 yılı Ocak döneminde %16,3 oranında artışla 95 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildiği gözlenmiştir.

Kaynak: Tekstil Ar-Ge Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yorumlar (0)

Yorum yaz